رمضان در جبهه ها در اوج گرماي تابستان آنهم در منطقه خوزستان حال و هواي ويژه يي داشت. سال 60 ماه رمضان در اوايل مرداد ماه و گرماي بالاي 50 درجه خوزستان بسيار طاقت فرسا بود. رزمندگاني كه از اقصي نقاط كشور به جبهه مي آمدند حكم مسافر را داشتند و كمتر مي توانستند يكجا ثابت باشند بعضي از آنها در يك منطقه مي ماندند و از مسوول يا فرمانده مربوطه مجوز مي گرفتند و قصد ده روز كرده و روزه دار مي شدند.

روزهاي طولاني بالاي 16 ساعت، گرماي شديد و سوزان كار فعاليت نبرد با دشمن حتي در منطقه پدافندي شدت يافتن تشنگي و ضعف و بي حالي ازجمله مواردي بود كه وجود داشت اما به لطف خدا در ايمان و اراده رزمندگان كمترين خللي ايجاد نمي شد. سال 61 ماه مبارك رمضان در تير ماه واقع شد. عمليات رمضان در همين ماه سال انجام گرفت.

شب 19 رمضان در حال و هواي خاصي رزمندگان آماده عمليات مي شدند. گرماي شديد باد و توفان شنهاي روان و از همه مهم تر نبرد با دشمن آنهم براي كساني كه روزه دار بودند بسيار سخت بود. انسان تا در شرايط موجود قرار نگيرد درك مطلب برايش سنگين است.
در آن عمليات بسياري از عزيزان به وصال حضرت حق پيوستند در حالي كه روزه دار بودند و لبهايشان خشكيده بود. اما به عشق اباعبدالله الحسين(ع) و عطش كربلا رفتند و به شهادت رسيدند.